O HYDROBELL - u:
 

HYDROBELL d.o.o. Beograd je počeo sa radom februara 1997. godine kao samostalna zanatska radnja pod nazivom "Građevinac", za izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije. Radnja "Građevinac" je poslovala uspešno i postepeno se širila sve do 2003. godine, kada se zbog povećanog obima posla transformisala u HYDROBELL d.o.o. Beograd.

Veliki broj uspešno realizovanih poslova u kratkom vremenskom roku učinio je da zadobijemo poverenje naših klijenata, steknemo značajne reference, kao i da proširimo listu korisnika naših usluga na veliki broj preduzeća i ustanova širom Srbije. Primarna delatnost HYDROBELL-a je izrada novih cevovoda, odnosno rekonstrukcija (zamena) dotrajalih spoljnih vodovodnih i kanalizacionih instalacija (šifra delatnosti 42.21).

Takođe se bavimo izradom vodovodnih i kanalizacionih spojeva za nove građevinske objekte, kao i popravkom defekata na spoljnoj vodovodnoj i kanalizacionoj mreži. U našem asortimanu usluga značajno mesto zauzima izrada ili proširenje hidrantskih mreža za proizvodne pogone, preduzeća, magacinske prostore ili servise. Radovi se izvode na osnovu projekata odobrenih od nadležnih komunalnih institucija koje investitor poseduje, mada izradu projektne dokumentacije na osnovu datih uslova, po potrebi, može obezbediti i HYDROBELL d.o.o. Beograd.

Dugoročna ulaganja u opremljenost mehanizacijom omogućavaju nam da samostalno realizujemo posao od početka do kraja.

Ono što smo postigli proteklih godina postojanja, stvorilo je sliku o "Hydrobell"-u, kao pouzdanom i efikasnom poslovnom partneru.