LISTA IZVEDENIH RADOVA:
 

Vodovodna mreža (Lg) ,Fi 200 i Fi 150, u ukupnoj dužini od 150 m, stambeni blok Retenzija (ugao Džona Kenedija i Bul. M. Pupina). Investitor:«Neimar V»,Beograd

Vodovodna mreža (Lg) ,Fi 150 ,u dužini od 250m,stambeni blok u ulici Klare Cetkin (Novi Beograd) Investitor:«Graditelj»,Beograd

Vodovodna mreža (Pe) ,Fi 63 do Fi 220,u ukupnoj dužini od 24 km, opština Bujanovac. Investitor: SO Bujanovac i Vlada SR Nemačke

Vodovodna mreža (Lg),Fi 150,u dužini od 100 m,stambena zgrada u Smiljanićevoj ulici u Beogradu. Investitor: Stambena zadruga «Prostor»

Dovršavanje,kontrola i otklanjanje defekata (40 kom) ,ugradnja hidranata (20 kom), i izrada čvorova na novoizgradjenom magistralnom cevovodu Fi 250 ,u dužini od 13,5 km   na relaciji :  Jakovo – Progar,radi stavljanja cevovoda u funkciju. Investitor: «Hidrotom» ,Beograd

Izgradnja vodovodne mreže  (Lg), Fi 150,u dužini od 250 m ,u ulici Veljka Dugoševića u Beogradu. Investitor: «Monterra» ,Beograd

Zamena dotrajalog Lg cevovoda Fi 100 cevovodom Fi 150, u dužini od 100 m,u ulici Filipa Kljajića u Beogradu. Investitor:  Grupa gradjana

Zamena dotrajale kanalizacione mreže Fi 250 novom Fi 500 u dužini od 100 m, dubina 4 m,u ulici Janka Lisjaka u Beogradu. Investitor: «Neimar V»,Beograd

Izrada dela vodovodne mreže (Lg) ,Fi 150 u dužini od 120 m,u ulici Limskoj – ugao Kralja Vladimira u Beograd. Investitor: GP «Ratko Mitrović-Dedinje»,Beograd

Izrada dela vodovodne mreže (Pe) ,Fi 160 ,u dužini od 80 m ,u ulici Vojvode Stepe u Beogradu. Investitor: ADOC ,Beograd

Vodovodna mreža (Pe) ,Fi 110,u dužini od 280 m ,u Novogradskoj ulici u Zemunu. Investitor: Grupa gradjana

Izrada vodovodne mreže (Lg) Fi 200 ,u dužini od 130 m,sa zamenom svih priključaka u ulici Dragoslava Jovanovića u Beogradu. Investitor: «Energoprojekt» ,Beograd

Baštenska hidrantska mreža Fi 63,u dužini od 150 m,stambeni blok «Denkova  bašta» u Beogradu. Investitor: «Neimar V»,Beograd

Zamena i izmeštanje cevovoda (Lg), Fi 80 ,cevovodom Fi 150 u dužini od 100 u Sarajevskoj ulici,  za potrebe ambasade SAD. Investitor: «Monterra»,Beograd

Cevovod (Lg) Fi 200,u dužini od 100 m ,u Požarevačkoj ulici u Beogradu. Investitor: «Petrohem»,Beograd

Izrada hidrantske mreže Fi 110,u dužini od 200 m za stambeni blok u N.Beogradu,ugao Gandijeve i Zemunske ulice.

Monterski radovi na izradi vodovodne mreže (Lg) Fi 150,u dužini od 1350 m, blok ulica oko ulice Čika Miše Djurića u Beogradu. Investitor: «Komgradnja»,Beograd

Vodovodna mreža (Pe) Fi 250 i Fi 160 ,u dužini od 250 m ,tržni centar u Krajiškoj ulici u Zemunu. Investitor: PONY EXPRES, Beograd

Izrada unutrašnje hidrantske mreže tržnog centra u Krajiškoj ulici u Zemunu, u dužini od : L = 150 m' ,   Fi  2,5 ''  i   Fi 2'' . Investitor : PONY EXPRES,Beograd

Zamena dotrajalih instalacija u  Privrednoj komori (Terazije 23) i zgradi RK Beograd, na Terazijama  ,   Fi 2,5 ''   ,    L =  70 m'. Investitor : RK Beograd

Izrada unutrašnje hidrantske mreže u servisu DAEWOO ,Beograd,Kružni put b.b. u dužini od 80 m',   Fi 2,5 ''  . Investitor : Fizičko lice

Izrada hidrantske mreže za poslovno stambeni objekat u ulici Maksima Gorkog u Beogradu, u dužini od 80 m', Fi 2,5''    i   Fi  2'' . Investitor : INTERGRADNJA COOP ,Beograd

Izrada spoljne hidrantske mreže ø 110, L = 800 m' u pogonu GSP-a u Zemunu, ulica Dunavska. Investitor: HIDROTOM INŽENJERING,Beograd

Vodovodna mreža Lg ø 150, L= 150 m' za poslovni objekat u bloku 24 – N.Beograd. Investitor: RAD KOMERC ,Beograd

Vodovodna mreža Lg ø 150, L= 150 m' za stambeni objekat u ulici Kneza Višeslava u Beogradu. Investitor: GRAMIS , Beograd

Izmeštanje vodovodne mreže Lg ø 200, L = 1400 m' u ulici Ratka Mitrovića u Beogradu,za potrebe JKP BVK, a zbog izgradnje stambenog bloka 47. Investitor: STANKOM HOLDING ,Beograd

Spoljna hidrantska mreža Pe  ø 110, L= 600 m' u krugu skladišta  republičke direkcije za robne rezerve u Leskovcu. Investitor: Republička direkcija za robne rezerve

Vodovodna i kanalizaciona mreža L= 200 + 400 m', za PFC blok 24, N.Beograd. Investitor: HIDROTOM INŽENJERING,Beograd

Zamena kućnih spojeva (150 kom.) za potrebe JKP BVK u bloku ulica na Voždovcu. Investitor:  JEDINSTVO, Sevojno

Izrada vodovodne i kanalizacione mreže (250 + 400)m' u naselju Kamendin, Zemun. Investitor: GRADITELJ,Beograd

I mnogi drugi realizovani projekti... Kompletan spisak naših referenci možete preuzeti u prilogu ispod:
REFERENCE u *.pdf formatu:
Adobe Reader